Vad är skogsbad och skogsterapi?

I skogsbad guidas du till att sakta ned och på olika sätt ta kontakt med den omgivande naturen med alla dina sinnen. Metoden och dess effekter har löpande studerats vetenskapligt och några av fördelarna med att vistas på detta sätt i naturen är minskade stressnivåer, förbättrade kognitiva funktioner (som koncentration, kreativitet och problemlösningsförmåga) lägre nivåer av ångest och depression samt – inte minst – bättre humör och ökat välbefinnande.

Skogsbad är en direktöversättning från det Japanska begreppet ”Shinrin Yoku” och syftar till att låta sina sinnen badas i naturen genom att uppleva den sensoriskt. Anledningen till att skogsbadet etablerades var att man under 80-talet i Japan hade stora problem med stressrelaterad ohälsa, vilket kopplades ihop med frånvaron av naturvistelse och den återhämtning de miljöerna ger möjlighet till. En nationell hälsosatsning gjordes därför av myndigheterna där särskilda hälsoparker med guider upprättades runt om i landet, där det gavs möjlighet att uppleva naturen på det här speciella sättet.

Metoden har spridit sig i världen, via Nordamerika och nu till Europa och Skandinavien. Under sommaren -20 gavs utbildningen till certifierad guide i skogsbad och Eco Forest Therapy för första gången på svenska i Sverige anpassad till nordiska förhållanden. För mer djupgående information om bakgrund och vetenskapligt stöd hänvisar jag till Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute: