Skogsbad vid Stendörren, Nyköping, söndag 6/12 kl. 9.30

För återhämtning, minskade stressnivåer och ökat välbefinnande. Erika Lundqvist, leg. psykolog, under utbildning till certifierad guide i skogsterapi, guidar skogsbad enligt en metod där du saktar ned och tar kontakt med den omgivande naturen med alla dina sinnen. Vi rör oss ett par kilometer på stigar med mindre upp- och nedgångar. Max 7 deltagare (läs mer om vår coronastrategi på Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/privatperson/ )Tidsåtgång ca 3h. Målgrupp vuxna. Pris 300:-. Välkommen med din anmälan till info@eiapsykologi.se, meddela namn och telefonnummer samt om du har någon information om ditt hälsotillstånd som jag behöver känna till.