Skogsbad och skogsterapi

För dig som märker att du mår bra av att vara i naturen eller är nyfiken på att fördjupa din naturkontakt. Erika Lundqvist, leg. psykolog, certifierad guide i Eco Forest Therapy guidar skogsbad enligt en metod där du saktar ned och på olika sätt tar kontakt med den omgivande naturen med alla dina sinnen. Några av de påvisade effekterna är minskade stressnivåer och ökat välbefinnande. Välkommen att boka ett skogsbad när det passar, för dig själv eller med en grupp. Skogsbad är godkänd som friskvårdsaktivitet. Hör av dig med din förfrågan!

Certifieringen sker via Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute