Handledning för individer och grupper

För dig som vill reflektera kring och utvecklas i din yrkesutövning. Handledning kan bidra till att bibehålla en hög kvalitet i arbetet och förebygga stressrelaterad ohälsa. I grupp ges tillfälle att uppmuntra, lära av varandra och stärka sammanhållningen. eia psykologi erbjuder ärende-, metod-, process- och utbildningshandledning av legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Handledningen anpassas efter ett upplägg som passar dig eller din personalgrupp. Välkommen att höra av dig med din förfrågan!